Flygplansutsläppen

Det är svårt att undgå diskussionerna om flygplanens extrema bidrag till vårt försämrade klimat och den förstärkta växthuseffekten. När det internatio … Läs mer

Köttkonsumtion och luftföroreningar

Forskning visar att 18% av all världens växthusgaser kommer från djurhållning och är därmed ett betydande bidrag till den globala uppvärmningen. Det ä … Läs mer

Miljöbilar

Först kom båt och tågtrafik vilket underlättade människors flöden och handel mellan länder. Senare kom cykeln som snart utmanövrerades av bilen. I Sve … Läs mer

Ta med återvinningen utomlands

Svenskar har mycket att vara stolta över, inte minst när det kommer till återvinning. Till dags datum anses Sverige vara bäst i världen på återvinning och det har till och med gått så långt att landet har börjat importera sopor … Läs mer

Växthuseffekten

Växthuseffekten är naturlig del av vår atmosfär och det som gör att vi och allt levande klarar av att bo här på jorden. Om den inte hade funnits hade … Läs mer

Luftföroreningar och barn

Luftföroreningar, alltså de farliga utsläpp som bidrar till den förstärkta växthuseffekten, är inte enbart farliga för miljön och klimatet utan direkt … Läs mer