Forskning visar att 18% av all världens växthusgaser kommer från djurhållning och är därmed ett betydande bidrag till den globala uppvärmningen. Det är främst de idisslande djuren såsom kor och får som står för de stora utsläppen av metangas. Stora utsläpp sker även från odlingen av djurens foder samt från relaterade verksamheter såsom avskogning. Dock är bränsleförbrukningen från jordbruksmaskiner liten jämförelsevis med de andra utsläppen från köttproduktionen. Ser man det ut hushållens synvinkel så är det en tredje del av hushållens miljöpåverkan som kommer från maten, och majoriteten av det gäller animaliska produkter. Det har större betydelse vad vi äter än hur långt maten har rest. En vegetarisk rätt har ungefär hälften så stor miljöpåverkan som en maträtt med animaliska produkter i.

Köttkonsumtionen minskar

De senaste siffrorna från Jordbruket visar att köttkonsumtionen sjönk med 2,6% 2017. Det är de lägsta siffrorna sedan 1990-talet. Hela artikeln kan du läsa här där Aftonbladet gjort en intervju med Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket. Den minskade konsumtionen handlar mycket om mat-trender och att människor är mer medvetna om de negativa miljöeffekter som blir av hög köttkonsumtion. Det är inte endast klimatpåverkan som blir negativ med vårt köttätande utan även vår hälsa tar skada. Det finns grundlig forskning som visar att speciellt rött kött och charkprodukter bidrar till hjärt-och kärlsjukdomar, övervikt, cancer och andra dödliga sjukdomar.

Kött och vegetariskt

Med de senaste trenderna om träning och felaktig information om hur mycket protein vi behöver äta gör att människor får svårare att välja vegetariskt. En genomsnittlig svensk skulle kunna halvera sitt dagliga proteinintag och ändå få i sig gott om proteiner. Trenderna har även gjort att mer kyckling säljs då den är full med protein men även billigare än annat kött. Dock är kycklingen inte klimatsmart då den äter soja från Asien där stora skogsområden skördas för att få plats med sojaodlingarna. För att minska miljöpåverkan kan människan istället äta sojan från hållbara odlingar och därmed slippa ett steg i näringsintaget då soja innehåller gott om näringsämnen. Stora delar av våra odlingar i Sverige går åt till att fodra djuren vi äter. Istället kan vi äta grödorna direkt och utesluta att äta djuret.

Ekologiskt

Det är sant att det är viktigt att äta ekologisk mat men tyvärr är köttet lika skadlig för miljön och klimatet oavsett. Ekologisk mat innehåller dock inte diverse giftiga bekämpningsmedel vilket minskar spridningen av kemikalier och natur- och djur blir mer välmående. Grönsaker och grödor är dock mer klimatsmarta är icke ekologiska, detsamma gäller svenskodlat gentemot importerat.