Först kom båt och tågtrafik vilket underlättade människors flöden och handel mellan länder. Senare kom cykeln som snart utmanövrerades av bilen. I Sverige slog inte bilen som transportfordon helt igenom förrän på 1960-talet. Då var det tid för alla som kunde att skaffa sig en. Tidigare var buss och cykel fortfarande vanligt och bil var för den förmögne samt användes som yrkesfordon. Bilen är idag det vanligaste fortskaffnings-fordonet i världen och bidrar till stora delar av världens luftföroreningar. Bilar drivs främst av fossila bränslen som ger stora negativa effekter på vår miljö och klimatet. Det är inte enbart bränslet som är den stora miljöboven utan även de farliga partiklar som kommer från slitage av vägbeläggning, däck, vägsand och bromsar. Det finns nu alternativ till den klassiska bensin eller dieselbilen och på miljöbil.se kan du läsa mer om dem. Här följer en kort sammanfattning om de miljöbilar som finns på marknaden. För att minska sitt bidrag till den förstärkta växthuseffekten är en miljöbil ett klart bättre val.

Elbilen

Elbilen får sin energi från ett batteri och laddas genom det vanliga elnätet eller via särskilda laddstolpar. Elbilen har klart mindre räckvidd än den “vanliga” bilen och behöver laddas relativt ofta jämförelsevis. På vintern behövs bilen laddas än mer frekvent då mycket energi går åt att värma upp kupén. Diskussionerna är många om huruvida elbilarna är bättre för miljön i längden. Expressen har en artikel från 2016 som för en intressant diskussion.

Hybridbilen

Det finns två sorters hybridbilar: elhybrid och laddhybrid. Dessa bilar drivs delvis av vanlig förbränningsmotor och delvis elmotor. Elhybridbilar använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri men också inbromsningar och tomgång kan användas för laddning. Den går dock inte att ladda vilket en laddhybrid kan. Båda hybriderna kan då även drivas av vanligt bränsle och när batteriet blir urladdat tar det fossila bränslet över.

Etanolbilen

En etanolbil behöver tankas med bränslet E85 vilket innebär att bränslet innehåller åttiofem procent etanol och endast femton procent bensin. Då bränslet är känsligt för kyla höjer man andelen bensin under vinterhalvåret. Med endast femton procent bensin i tanken minskar man behovet för det fossila bränslet men även de miljöfarliga utsläppen. Fordonet kan dock tankas med vanlig bensin vilket då blir långt ifrån lika snällt mot miljön.

Gasbilar

En gasbil har oftast två bränsletankar varav den ena fylls med vanlig bensin medan den andra fylls med fordonsgas. Fordonsgas är en blandning av biogas, som är förnybart bränsle vilket ger mycket mindre farliga utsläpp än traditionella bränslen, och naturgas som är fossilt bränsle. Fossilt bränsle är inte förnybart men ger fortfarande mindre utsläpp än bensin eller diesel. Det finns även bränslecellsbilar som då drivs av en eller flera elmotorer. Batterierna i en sådan består av en vätgastank och en bränslecell. Bränslecellen omvandlar syre och ett bränsle, ofta vätgas, till elektricitet och vatten. De enda avgaser som blir är vattenånga.