Luftföroreningar, alltså de farliga utsläpp som bidrar till den förstärkta växthuseffekten, är inte enbart farliga för miljön och klimatet utan direkt farliga för även människor. Det har stor effekt på människors hälsa och förkortar vår livslängd. Tänker man på barn och deras lungor som är mindre än vuxnas och det faktum att de rör sig mer och snabbare än vuxna människor inser man att effekten måste bli värre hos dem. På Naturvårdsverket hittar man mer om de skadliga effekterna på människans hälsa och miljö.

Barns lungor är inte färdigutvecklade samt att på grund av deras sätt att röra sig är deras andning snabbare och utsätts därmed mer för luftföroreningarna. De vanligaste föroreningarna som skadar barn är relaterade till vägtrafik, eldning av ved samt vuxnas rökning både inom- och utomhus. Då barn är extra känsliga utvecklas deras lungor inte som de bör när de utsätts för dålig luft och utvecklar ofta astma. Desto större utsättning desto större risk för skador och sämre lungutveckling. Det gäller även att skydda barnet när det ligger i magen genom att skydda mamman från förorenad luft. Det kan annars påverka barnets storlek vid födseln.