Växthuseffekten är naturlig del av vår atmosfär och det som gör att vi och allt levande klarar av att bo här på jorden. Om den inte hade funnits hade det varit otroligt mycket kallare på planeten än vad det är idag. Det man talar om idag gällande miljöfrågor är egentligen en förstärkt växthuseffekt. Det innebär att främst på grund av våra stora koldioxidutsläpp ökar växthusgaserna och temperaturerna rubbas. Koldioxid är en av de naturliga gaserna i atmosfären men den är inte gjord för den mängd som nu tillkommit. Andra gaser som förekommer i atmosfären är metan, svavelhexaflourid, dikväveoxid, flourföreningar och vattenångor. För stor mängd av dessa gaser rubbar den naturliga atmosfären men i olika utsträckning. Flourföreningarna förekommer dock inte naturligt bland växthusgaserna utan är industriellt framställt. De står för en liten del av alla farliga utsläpp men är dock väldigt kraftfulla i jämförelse med de andra gaserna. Flourföreningarna absorberar solens strålar på ett sätt som inte funnits förr och därmed blir strålarna skadligare för människan. På Miljöportalen finns det mer att läsa om just detta.

Koldioxidutsläpp är något de flesta hört talas om och det är just för att det är den största miljöboven och det utsläpp som förekommer mest. Miljöfrågorna handlar ofta om att minska de fossila bränslena som är den största anledningen till de stora koldioxidutsläppen. Olja, kol och naturgas räknas till fossila bränslen och används för uppvärmning och drivmedel i fordon. Därför började man tillverka elbilar, för att försöka minska utsläppen. Andra avfall som bidrar till farliga utsläpp är metan, som står för tjugo procent av de farliga utsläppen, och dikväveoxid som står för cirka fem procent, och kommer oftast från jordbruk, industrier och vägtrafik.