Beroende på hur man bor och lever, i lägenhet eller villa, är man olika intresserad av elpriser och val av energi. I en medelstor lägenhet skiljer inte elpriset nämnvärt beroende på årstid eller vilken typ av el man har. I en villa däremot kan priset skilja betydligt mer och fler boendes i villa följer prisernas upp och nedgång. Den positiva trenden visar dock att fler väljer att först och främst titta på grön, miljömärkt el. Fler väljer bort el som har ursprung från kol, kärnkraft eller naturgas. De mer miljövänliga alternativen är el från solenergi, biomassa och till viss del vindkraft. Genom att använda biomassa minskar man koldioxidutsläppen drastiskt och så även med solenergi. Problemet hittills har varit att de varit väldigt dyra. Priset på installationer av solenergi har dock minskat betydligt de senaste åren. Vindkraftverk är ett vanligt val och ger inga farliga utsläpp men gör tyvärr stor inverkan på naturen runt omkring. Bullret är högt och stör både människo- och djurliv. Både solenergi och vindkraft är beroende av naturresurser såsom sol och vind vilket då inte är en garanti för att alltid kunna leverera el. På Elpriskollen som är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt, hittas bra hjälp vid val av el.