Vintern 2018 kom flertalet medier ut med information om en ny norsk studie om hur städning skadar kvinnor. På DN.Åsikt diskuteras fynden från studien ur ett jämställdhetsperspektiv men även ur ett miljömässigt perspektiv. Det har länge funnits skadliga rengöringsmedel på marknaden och trots fler miljömärkningar finns fortfarande billiga, farliga rengöringsprodukter som är skadliga för människor och djur- och naturliv. Det är ingenting nytt att många medel är giftiga men hyllorna i butikerna förändras sällan. Dessa produkter spolas sedan ut i vår natur och våra vatten.

Gällande städning hemma räcker oftast ljummet vatten och en mopp eller i vissa fall lite såpa. Såpan har länge använts som ett effektivt rengöringsmedel men har hamnat i skymundan för alla moderna varumärken som marknadsförts starkt. Vissa produkter stannar även kvar i hushållen av ren vana. Diskmedlet Yes har länge varit miljömärkt med Svanen men inte på senare år. Svanen skärpte sina kriterier, och då Yes ville förnya sin märkning, vilket görs varje år, fick de avslag. Ändå säljer diskmedlet fortfarande och verkar inte ha planer på att förändra sin innehållsförteckning. Var hushåll behöver ta sitt ansvar men även företagen. Inför egna regler på att alltid ha miljömärkta produkter så behåller vi lungor och miljö intakta några år till.