För att minska plasten i vårt samhälle måste man börja med att sluta köpa och använda det, men det man har måste även återvinnas på ett korrekt sätt. Här kommer lite tips för att underlätta sorteringen av plast som kan tyckas svårt ibland.

  • Panta alla plastflaskor med pant. Det kan verka som en självklarhet men det är långt ifrån alla länder som har ett system där man belönas för att återvinna. Det man kan tänka på är att då informera nytillkomna till landet om denna förmån.
  • Plast som innehåller elektronik sorteras som elavfall, exempelvis hörlurar men större elektronik kan räknas till farligt avfall. Det är viktigt att fråga på återvinningscentralen eller läsa på förpackningen till produkten.
  • Stora plastföremål som inte går ner i containern skall läggas bland grovsoporna.
  • Är det en plastförpackning innehållande rester av lim, färg, lösningsmedel eller andra farliga substanser måste det läggas bland farligt avfall på återvinningscentralen. Den kombinationen är bland det farligaste att lägga på fel plats då det kan vara cancerframkallande, explosivt, frätande, miljöfarligt och ofta brandfarligt tillsammans med andra produkter.

Farliga produkter har ofta märkningar eller symboler på förpackningen. Vet man inte vad symbolerna betyder kan man gå in på Hallå konsument och få hjälp med de vanligaste märkningarna på våra produkter.