Det är inte lätt att alltid tänka klimatsmart och med alla val som människor ställs inför var dag blir det inte lättare. Då är miljömärkningar och andra märkningar oerhört bra redskap i jakten på bra/bättre produkter. Nedan redovisas de vanligaste miljö- och ekomärkningarna man kan hålla utkik efter i butiken.

Svanenmärkningen

Den klassiska Svanenmärkningen har funnits länge och är hela Nordens miljömärkning. Svanen är inte en märkning som det är lätt att få och därmed kan man vara säker på att man köper en produkt med miljö och hälsa i fokus. Svanen drivs på uppdrag av staten och har inget vinstintresse. Svanens fokus ligger främst på miljö- och hälsokvalitet.

EU-blomman

EU-blomman är Europas gemensamma miljömärkning. Blommans fokus ligger på ett hållbart samhälle och är en transparent organisation. Både EU-blommans och Svanens kriterie-utveckling bestäms av Miljömärkning Sverige AB. De utövar även kontroller och kriterierna för att få en EU-blomma eller Svan på sin produkt höjs kontinuerligt.

Bra miljöval

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning för att underlätta letandet efter produkter med minst skadliga miljöeffekter. Naturskyddsföreningens fokus ligger på att ..”naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas”. På deras hemsida finns mer information.

KRAV-märkningen

KRAV är känd som miljömärkning för mat i Sverige med höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV:s grundkrav för att en produkt skall få märkningen är att det skall vara ekologiskt. Sedan tillkommer hårda kriterier och kontroller innan en KRAV-stämpel får förekomma på en vara.

Fairtrade

Fairtrade är inte enbart en miljömärkning men viktig ur ett hållbart synsätt. De fokuserar på, förutom miljö, även ekonomiska och sociala aspekter av odlingar och arbetares villkor.