Energikällor är naturens sätt att omvandla dess resurser till användbar energi som är viktigt för att få el eller rörelse. Den senaste tiden har det lagts stor vikt vid miljövänliga och hållbara energikällor istället för att slösa alltför mycket med de resurser som redan börjar utarmas eller förstör planeten och alla de stackars djuren som får och kor som står innanför sina hagar och fårstängsel utan tillräckligt med bete.

Förnybara och icke förnybara energikällor

 

De energikällor som man talar om brukar delas in i dessa två kategorier – förnybara och icke förnybara. De förnybara är dem som vi eftersträvar, eftersom de inte tar slut utan fylls på hela tiden utav sol och vatten med mera. De icke förnybara är däremot de källor som håller på att ta slut och finns i en begränsad mängd och det är just dessa som vi vill komma ifrån. De har svårt att återhämta sig och kan i stora drag heller inte göra det.Inom icke förnybara energikällor står de fossila bränslena som bovar i miljödramat, och dessa orsakar ett stort problem eftersom de släpper ut stora mängder gifter som koldioxid. De bidrar också till miljöförstöringarna.

Goda förutsättningar för förnybara källor

Både i Sverige som har massvis av sjöar och stora vidder, är det relativt lätt att använda sig av förnybara energikällor. vattenkraft och vindkraft står redan högt i kurs, för att inte tala om solpaneler son numera man inte ens behöver bygglov för att installera. Även resten av Europa har börjat vidta stora åtgärder för att ge de förnybara energikällorna mer utrymme.

Tack vare att Sverige är ett relativt glesbefolkat land och har god tillgång till både bioenergi, vindkraft och vatten, så ligger vi också i framkant när det gäller att bruka dem. För att göra saker och ting ännu enklare, så har också tekniken utvecklats, vilket har lett till billigare metoder för att använda sig av just förnybara energikällor. Man talar i nuläget till och med om 100% förnybar energi.

Transportera el i längre sträckor

Nya tekniker har gjort det möjligt att transportera el långväga ifrån. Detta kallas för transmission och utvecklas ständigt. Det finns nämligen platser där solen lyser mer eller där vinden nätt och jämt aldrig avtar, och därifrån kan då andra länder dra nytta av den.

På samma gång pågår en het debatt om att bli helt självförsörjande och använda el i småskalighet och för många är detta en mycket tilltalande tanke.

Ny forskning

Nya rön uppkommer hela tiden och nya metoder ser dagens ljus. Nästa steg är att skapa genomskinliga solceller som även kan användas som glasrutor eller solceller med nanoteknik, vilket betyder ytterst tunna material. Ja, inom de flesta områden råder det teknikhets och kan man göra världen till en bättre plats tack vare detta, så är det bara att bocka och buga.