Ordet källsortera är ett ord man kanske börjat tröttna på men kanske desto viktigare att hålla sig uppdaterat samt inse vikten av det. Det är bland det viktigaste både privatpersoner och företag kan göra för att bidra till en bättre miljö och en hållbar planet. Det är dock inte alltid det enklaste man kan göra, och ibland står man där och stirrar på containrarna vid återvinningsstationen och har ingen aning om var kaffeförpackningen skall kastas. Nedan listas de vanligaste felen och förhoppningsvis kan det hjälpa en bit på väg. Vet man fortfarande inte hur något skall källsorteras finns den Svenska avfallsportalen till hjälp.

Pappersförpackningar

Pappersförpackning, om återvunnet, blir till nya pappersförpackningar. Ordet kan dock vara missledande och det är inte enbart förpackningar man sorterar här. Följande skall kastas i containern märkt “pappersförpackningar”:

  • Flingpaket, wellpapplådor från inköp av exempelvis elektronik, mjölkförpackningar eller liknande. Det man skall komma ihåg är att låta plastkorken sitta kvar på mjölk- eller juiceförpackningarna då det sorteras senare. De skall heller inte sköljas ur utan förpackningen kommer inte börja lukta om korken sitter på.
  • Pappersbärkassar, socker- eller mjölpåsar, kaffeförpackning (ej plastutsidan som kan förekomma), omslagspapper, hund- eller kattmatsäckar. Dessa produkter läggs ofta fel eller helt enkelt i vanliga soppåsen. Det är vanligt att tro att papperspåsarna är mer likt tidningspapper men man får tänka som om det är tjockt papper och tjockt papper går som pappersförpackning.

Tidningar och andra trycksaker

På många containrar ser man bara det utsuddade ordet “tidningar” och kan då bli osäker på vad som räknas som en tidning och inte. “…och andra trycksaker” förtydligar och underlättar.

  • Alla sorters tidningar skall sorteras här. Häftklamrar eller dylikt behöver inte tas bort utan det fixar de moderna maskinerna senare.
  • Även kataloger och pocketböcker hör hemma här. Är det en hård bok sorteras sidorna här medan framsidan är “pappersförpackning”.