När det kommer till miljöfrågor är återvinning det de flesta människor kan relatera till, och har en relation till. Antingen blev man upplärd som barn att återvinning och källsortering är viktigt, eller så har man blivit informerad i vuxen ålder och behöver därmed ändra sitt sätt att tänka och bete sig. Att ändra vanor i vuxen ålder är alltid svårt men om man vet varför och hur viktigt det är bör det vara enklare. Hos Sveriges avfallsportal kan man få hjälp med hur man källsorterar och var de stora återvinningscentralerna finns.

Återvinning handlar om att ta hand om de resurser vi, alltså vi människor och vi på jorden, redan har. Istället för att ta mer från naturen och därmed tömma vår enda jord på resurser så använder vi det vi redan har och återanvänder, återvinner samt ger tillbaka. Genom att sortera matrester kan vi ge tillbaka näring till jorden vi brukar för att bland annat få nödvändig mat. Det finns nödvändiga ämnen i vår mat som exempelvis fosfor som används för att göra konstgjort gödsel. Fosfor är nu en bristvara och fler måste börja sortera sina matrester.

Genom att källsortera hemma gör vi det möjligt för sophanteringsföretag att återvinna vårt avfall. Glas, stål och aluminium kan återvinnas i oändlighet utan försämrad kvalitet, och hälften av allt stål i världen är återvunnet. Vi gör världen och oss själva en tjänst när vi lägger en glasflaska i återvinningen eller ser till att tidning och papper inte hamnar bland matresterna. Det är små saker som ger stor effekt.

Återanvändning är även det bland det viktigaste vi som privatpersoner kan göra. Även företag bör ta det ansvaret men de tar oftare till återvinning och källsortering som medel i sitt miljöarbete. Genom att återanvända och reparera istället för att köpa gör vin jorden och samhället en stor tjänst. Klädindustrin och vårt enorma konsumtionssamhälle är otroligt stora miljöbovar. Om alla skulle använda sina kläder tills det inte går längre, samt sy om dem eller laga dem, minskar efterfrågan hos klädindustrierna och därmed har vi besparat jorden från otaliga transporter världen över. Som de flesta vet är de långa transporterna, speciellt flygtransporter, stora bidragare till de ökade miljöfarliga koldioxidutsläppen. Att se över sitt eget konsumtionsbeteende är inte bara bra för miljön men även din psykiska hälsa och din ekonomi. Enligt en artikel i Omni i december 2017 bidrar den ökade konsumtionen till vår försämrade psykiska ohälsa och forskning sker kontinuerligt inom området.

Så kort och gott, om alla människor börjar bidra mer till att källsortera hemma, gå till återvinningen och slänga rätt avfall i rätt container kommer vi och vår jord leva längre och hälsosammare. Tycker man att det är svårt så finns det gott om hemsidor på internet samt människor runt omkring en. Vi blir bättre och bättre på miljöfrågor men vi kan alltid göra mer.