Framtiden och miljötänk

Det är många branscher idag som ändras drastiskt och det kan bero på olika saker. Till exempel är det idag mycket enklare att få sin tid hos läkaren eller distriktstandvarden.se genom att boka online, medan andra branscher utvecklas i rasande … Läs mer

Designa livet utifrån miljötänk

Att leva ett miljövänligt liv ses ofta som en uppoffring för de som vuxit upp med bekvämlighet i form av varma lägenheter, bekväma transporter, underhållning och mängder med kläder och prylar. Försök till att förbättra sitt miljötänk ges ofta upp … Läs mer

Second hand – billigt miljötänk

Ett bra sätt att både spara pengar och tänka miljövänligt är att köpa kläder, skor, böcker och möbler second hand. Det finns saker som nästan alla handlar begagnat, utan att vi ens tänker på det, som bil, motorcyklar, båtar och … Läs mer

Miljötänk under arbetsdagen

Att tänka på miljön är självklart för de flesta när det gäller hemmet. Sopor källsorteras, man kanske tänker på hur länge man duschar och drar ur laddare ur uttag när man inte använder dem. En tredjedel av vardagsdygnet tillbringar många … Läs mer

Plasten i naturen och kroppen

Plast är en av de största miljöbovarna i dagens samhälle, inte bara för att det är plast utan för att den finns överallt. Det finns plastförpackningar … Läs mer

Flygplansutsläppen

Det är svårt att undgå diskussionerna om flygplanens extrema bidrag till vårt försämrade klimat och den förstärkta växthuseffekten. När det internatio … Läs mer

Plaståtervinning

För att minska plasten i vårt samhälle måste man börja med att sluta köpa och använda det, men det man har måste även återvinnas på ett korrekt sätt. … Läs mer

Kläder

Akryl, polyester och fleece är några av de material i våra kläder som är miljöfarliga. Det som gör dessa till så stora miljöbovar är att oerhört mycke … Läs mer

Städning och miljöeffekter

Vintern 2018 kom flertalet medier ut med information om en ny norsk studie om hur städning skadar kvinnor. På DN.Åsikt diskuteras fynden från studien … Läs mer

Köttkonsumtion och luftföroreningar

Forskning visar att 18% av all världens växthusgaser kommer från djurhållning och är därmed ett betydande bidrag till den globala uppvärmningen. Det ä … Läs mer